Bedrijfsvoorstelling

Met een klantenbestand dat in hoofdzaak bestaat uit bedrijven en openbare besturen, zijn de termijnen voor uitvoering en voltooiing van cruciale belang. Om telkens weer aan deze doelstellingen te kunnen voldoen kan Baks steeds terugvallen op een uitgebreid wagen- en materiaalpark en een eigen containerservice. Dit alles draagt ertoe bij dat Baks een flexibele firma is die vlot kan werken en op de meest uiteenlopende problemen snel kan inspelen zonder hiervoor de vooropgestelde termijnen in gevaar te brengen.